Home Over S.A.H.V. Trainingen Nieuws Referenties Veelgestelde vragen Contact
» Home
» Trainingen
» Medische trainingen
» Brandtechnische trainingen
» Contact
 
Brandtechnische trainingen
Basiscursus Kleine Blusmiddelen III (2 dagdelen; oefenterrein of in company)
Deze cursus is bedoeld voor werknemers die extra theoretische achtergrondkennis willen vergaren op het gebied van brandbestrijding met kleine blusmiddelen. Tevens wordt er bij de veiligheidsaspecten tijdens het werken met kleine blusmiddelen extra stilgestaan.>

Basiscursus Bedrijfshulpverlener 1 (2 dagdelen; gedeeltelijk oefenterrein)
Deze basiscursus leert de deelnemer de basisvaardigheden op het gebied van brandbestrijding, ontruiming en alarmering conform de eisen gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet).>

Basiscursus Hoofd Bedrijfshulpverlener 2 (3 dagdelen; in-company)
Deze basiscursus leert de deelnemer da basisvaardigheden op het gebied van brandbestrijding, ontruiming en alarmering conform de eisen gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet).>

Herhalingscursus Bedrijfshulpverlener 1 (1 dagdeel; in-company)
In theorie en praktijk worden de belangrijkste onderdelen uit de basiscursus herhaald en wordt er gevraagd aan de deelnemers hoe zij het afgelopen jaar ervaren hebben.

Herhalingscursus Bedrijfshulpverlener 2 (1 dagdeel; oefenterrein of in-company)
In theorie en praktijk worden de belangrijkste onderdelen uit de basiscursus herhaald en wordt er gevraagd aan de deelnemers hoe zij het afgelopen jaar ervaren hebben.

Herhalingsoefening Bedrijfshulpverlener (2 dagdelen; oefenterrein of in-company)
De herhalingsoefening is bedoeld om de werknemers daadwerkelijk te trainen hoe om te gaan met een gesimuleerd ongeval op de werkplek. De ochtend zal bestaan uit de herhaling van de levensreddende handelingen, de reanimatie, het omgaan met kleine blusmiddelen en een beginnende ontruiming. De middag wordt gebruikt om twee oefensessies te draaien. Tijdens de oefening wordt gewerkt met professioneel theatermateriaal, waarbij het ongeval zo echt mogelijk wordt nagebootst, zonder dat er een gevaar is voor de werknemers of dat er schade kan ontstaan aan materiaal of binnen het bedrijf.
De groep mag groter zijn omdat er de gehele dag verzorgd wordt door twee instructeurs. Daarvan heeft 1 een medische en de ander een brandweer achtergrond. Na afloop van een oefening wordt er geŽvalueerd met als doel de medewerkers goed te instrueren bij een echt voorkomend ongeval.
© SAHV.nl 2005 - Alle rechten voorbehouden