Home Over S.A.H.V. Trainingen Nieuws Referenties Veelgestelde vragen Contact
» Home
» Trainingen
» Medische trainingen
» Brandtechnische trainingen
» Contact
 
Medische trainingen
Elementaire reanimatie volgens de Nederlandse Reanimatieraad (1 dagdeel; in-company)
Tijdens deze cursus wordt de deelnemer op theoretische en praktische wijze getraind hoe te handelen bij een slachtoffer met een hartstilstand.

A.E.D. training volgens de Nederlandse Reanimatieraad (1 dagdeel: in-company)
A.E.D. staat voor automatische externe defibrillator. Deze cursus heeft alleen zin als er binnen het bedrijf en A.E.D. aanwezig is of men van plan is er een op korte termijn te bestellen. De cursus kan alleen gegeven worden in combinatie met de elementaire reanimatie of een basiscursus.
Tijdens deze cursus wordt de deelnemer op theoretische en praktische wijze getraind hoe te handelen bij een slachtoffer met een hartstilstand met behulp van de A.E.D.

Basiscursus Levensreddende Handelingen (2 dagdelen; in-company)
Tijdens deze cursus wordt de deelnemer op theoretische en praktische wijze getraind hoe te handelen bij een slachtoffer met een hartstilstand en te handelen bij andere levensbedreigende situaties bij een slachtoffer. Dit gedeelte is minimaal verreist voor het medisch gedeelte van het certificaat BedrijfsHulp Verlener volgens de Arbeidsomstandighedenwet.

Basiscursus Medische Bedrijfshulpverlening (3 dagdelen; in-company)
Tijdens deze cursus wordt de deelnemer op theoretische en praktische wijze getraind hoe te handelen bij een slachtoffer met een hartstilstand en te handelen bij andere levensbedreigende situaties bij een slachtoffer. Verder worden de meest voorkomende ziektebeelden en verwondingen behandeld, waarbij de nadruk ligt op het doeltreffend handelen door de hulpverlener ter plaatse.

Uitgebreide Basiscursus Medische Bedrijfshulpverlening (4 dagdelen; in-company)
Tijdens deze cursus wordt de deelnemer op theoretische en praktische wijze getraind hoe te handelen bij een slachtoffer met een hartstilstand en te handelen bij andere levensbedreigende situaties bij een slachtoffer. De meest voorkomende ziektebeelden en verwondingen worden behandeld, waarbij de nadruk ligt op het doeltreffend handelen van de hulpverlener ter plaatse.
Ook wordt ingegaan op de behandeling van alle daagse ongevallen en ziektebeelden, waarbij de hulpverlener een duidelijke praktijkgerichte handleiding krijgt hoe te handelen.

Basiscursus Kinderhulpverlening (3 dagdelen; in-company)
Tijdens deze cursus wordt de deelnemer op theoretische en praktische wijze getraind hoe te handelen bij kinderen van 0 jaar tot en met 12 jaar en te handelen bij andere levensbedreigende situaties bij een slachtoffer. Verder worden de meest voorkomende ziektebeelden en verwondingen behandeld, waarbij de nadruk ligt op het doeltreffend handelen door de hulpverlener ter plaatse en de benadering van het kind. Dit geldt zowel voor gezonde als voor gehandicapte kinderen.

Basiscursus Hulpverlening voor mensen in de Seniorenzorg (3 dagdelen; in-company)
Tijdens deze cursus wordt de deelnemer op theoretische en praktische wijze getraind hoe te handelen bij een slachtoffer op leeftijd vanaf 65 jaar. Hoe met een hartstilstand te handelen en bij andere levensbedreigende situaties bij een slachtoffer. Verder worden de meest voorkomende ziektebeelden en verwondingen behandeld, waarbij de nadruk ligt op het doeltreffend handelen van de hulpverlener ter plaatse en het benaderen van de oudere mens.

Herhalingscursus Elementaire Reanimatie ( dagdeel; in-company)
De cursus bestaat uit het praktisch oefenen van de reanimatie techniek op een oefenpop.

Herhalingscursus training met de A.E.D. ( dagdeel; in-company)
De cursus bestaat uit het praktisch oefenen van de reanimatie techniek op een oefenpop met behulp van de A.E.D. en kan alleen gegeven worden in combinatie met de herhalingsles elementaire reanimatie.

Herhalingscursus Levensreddende Handelingen (1 dagdeel; in-company)
Deze herhalingscursus is een onderdeel van de verplichte herhalingen om het diploma bedrijfshulpverlening geldig te houden. Tijdens deze les worden alle verplichte onderdelen herhaald, maar wordt er tevens gevraagd wat de werknemers hebben meegemaakt zodat hier de nodige aandacht aan besteed kan worden en geadviseerd wordt hoe verder te handelen.

Herhalingscursus Ziektebeelden en Eerste Hulp (1 dagdeel; in-company)
Dit cursusdeel is eens per 4 jaar noodzakelijk om de theorie en praktische vaardigheden van de cursus Uitgebreide Medische Hulpverlening te verlengen.
© SAHV.nl 2005 - Alle rechten voorbehouden