Home Over S.A.H.V. Trainingen Nieuws Referenties Veelgestelde vragen Contact
» Home
» Over S.A.H.V.
» Trainingen
» Nieuws
» Referenties
» Veelegstelde vragen
» Contact
» Huis te huur
 
Veelgestelde vragen
In de lijst hieronder vindt u de antwoorden op de vragen die onze medewerkers vaak te horen krijgen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan gerust contact op met S.A.H.V.

"Geldt de BHV-verplichting ook voor mijn bedrijf?"
-In ieder bedrijf waar een gezagsverhouding (werkgever/werknemer) bestaat, is de Arbowet van toepassing. In artikel 15 van de Arbowet staat vervolgens dat u verplicht bent BHV’ers binnen uw bedrijf te hebben.

"Hoeveel BHV’ers moet ik in mijn bedrijf hebben?"
-Op iedere 50 aanwezigen (werknemers en indien van toepassing bezoekers en/of klanten) dient er tenminste 1 gecertificeerde BHV’er aanwezig te zijn. Het is echter raadzaam meer BHV’ers op te leiden om bijvoorbeeld ziekte en verlof op te vangen. Het is belangrijk te weten dat er te allen tijde een BHV’er aanwezig dient te zijn.

"Is EHBO nog steeds verplicht?"
-EHBO is alleen verplicht als uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI-E) is gebleken dat u grotere risico’s loopt dan een gemiddeld bedrijf. De toetsende instantie moet dit dan wel expliciet vermelden. De verplichting tot het hebben van EHBO’ers is sinds de invoering van de 3e fase Arbowet 1994 niet meer van toepassing. Dit is overgenomen door de verplichting tot het hebben van BHV’ers.

"Weten EHBO’ers meer dan BHV’ers?"
-Ja, op het gebied van eerste levensreddende handelingen wel. Maar de wetgeving van nu is er op gericht om een voorpostfunctie te hebben totdat de externe hulpverlening (ambulance) het overneemt. Mooie verbandjes zijn voor een BHV’ers minder belangrijk dan bijvoorbeeld een slagaderlijke bloeding of een circulatiestilstand.

"Wat leren BHV’ers?"
-BHV’ers leren een aantal primaire handelingen zoals levensreddend handelen, brandbestrijding, hoe te alarmeren en wat er zoal bij een ontruiming komt kijken. Kortom: een BHV’er leert een doortastende hulpverlener te zijn.

"Ontvangen de BHV’ers een certificaat?"
-Ja, alle BHV’ers ontvangen een handige draagpas die ze bij zich kunnen dragen en eventueel aan de Arbeidsinspectie kunnen tonen.

"Hoe lang duurt een BHV-cursus?"
-De basiscursus duurt 2 dagen en de jaarlijkse herhaling duurt 1 dag.
© SAHV.nl 2005 - Alle rechten voorbehouden